Grupa Modlitewna Ojca Pio

Grupa Modlitewna Ojca Pio

 Intencje modlitewne Grup Modlitwy Ojca Pio

 

ROK 2015


Styczeń 2015

Papieska intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

Intencja Grup Modlitwy: By ludzie zagubieni duchowo odnaleźli drogę do Boga.

 

Luty 2015

Papieska intencja ogólna: Aby więźniowie, szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy umieli dostrzec to, co mamy czynić na drodze wierności Ewangelii.

 

Marzec 2015

Papieska intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby coraz częściej uznawano specyficzny wkład kobiety w życie kościoła.

Intencja Grup Modlitwy: O potrzebne łaski dla wszystkich spowiedników i kierowników duchowych