OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  – 5 IV 2020r.

Dzisiaj: Msze św. w naszym kościele odprawiamy tak jak w każdą niedzielę, jednakże w związku z ograniczeniem ilości wiernych na Mszy św. (łączna ilość wiernych nie może przekraczać 5 osób) jest dodatkowa Msza św. o godz. 1400. W pierwszej kolejności uczestniczyć mogą we Mszy św. osoby zamawiające intencję mszalne. Zamówione intencje mszalne zostaną odprawione zgodnie z ustalonym harmonogramem. Bardzo proszę przyjąć te ograniczenia ze zrozumieniem. To dla bezpieczeństwa nas wszystkich!

Ogromnym zagrożeniem dla naszej wiary jest brak dostępu do sakramentów,a szczególne do spowiedzi i Eucharystii. Nie mogąc zorganizować spowiedzi w pierwszy piątek i spowiedzi przedświątecznej. Informujemy, że właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć poza nim. W naszym kościele będzie to miejsce w przedsionku kościoła, w zakrystii,i wejściu bocznym do kościoła. Wierni, którzy nie chcą skorzystać z żalu doskonałego i muszą przystąpić do spowiedzi mogą to uczynić w poniedziałek i środę od 1600 do 1800, a we wtorek w godz. od 900 – 1100. Pamiętając o rygorach sanitarnych (nie przychodzimy z gorączką, z katarem, kichając, będąc na kwarantannie – najlepiej w maseczce, nie witając się, stojąc w odpowiedniej odległości miedzy sobą). W tym czasie Komunia św. będzie rozdawana co pół godziny na zewnątrz kościoła.

W trudnym czasie zagrożenia epidemicznego, bardzo prosimy wszystkich, o pozostanie w domach i uczestniczenie w liturgii niedzielnej i Wielkiego Tygodnia przez środki masowego przekazu, łącząc się duchowo z miejscami, gdzie sprawowana jest liturgia. Wierni nie uczestniczący we Mszy św. w niedzielę w kościele nie zaciągają grzechu ciężkiego. Arcybiskup Metropolita Krakowski udzielił dyspensy od tego obowiązku do odwołania.

Wielu z nas, którzy obecnie zgodnie z zaleceniami starają się ograniczyć wychodzenie z domów, oczekuje pomocy duchowej. Pomocna będzie informacja, czym jest żal doskonały, co on sprawia i jak ma się do spowiedzi, i czym jest Komunia Duchowa. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej naszej Archidiecezji.

Wielki Czwartek: wspominamy i przeżywamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Przeczytajcie w swoich rodzinach fragment Ewangelii opisujący ustanowienie Eucharystii (np. Łk 22,7–23). Spróbujmy znaleźć kilka minut, aby w modlitwie podziękować za dar Eucharystii. W tym dniu pamiętajmy również o modlitwie za kapłanów oraz w intencji nowych powołań do służby Bożej i zakonnej zwłaszcza z naszej parafii. Uczestnicząc we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej dzięki transmisji, pamiętajmy o możliwości Komunii św. duchowej, poprzedzając ją zawsze wzbudzeniem żalu doskonałego.

Wielki Piątek: to dzień postu ścisłego i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Warto w tym dniu znaleźć czas, aby w rodzinie odprawić Drogę Krzyżową. Można ustawić krzyż na odpowiednim miejscu, zapalić świece i wspólnie w rodzinie oddać cześć krzyżowi – znaku naszego zbawienia. Oczywiście pamiętajmy o możliwości Komunii duchowej, poprzedzając ją zawsze wzbudzeniem żalu doskonałego.

W Wielką Sobotę: zachęcam do zachowania postu jakościowego tzn. od mięsa. Przypominam, że w tym dniu nie będzie błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Warto wspólnie w rodzinie odmówić w tym dniu, najlepiej przy zapalonej świecy – wyznanie wiary (Credo). A wypowiadając słowa „i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo”, zatrzymajcie się na chwilę ciszy, przyklęknijcie, rozważając prawdę, która stanowi centrum naszego chrześcijańskiego życia.

Pamiętajmy o wspólnej modlitwie przed śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Zachęcam do pobłogosławienia pokarmów, przygotowanych na stole do spożycia. Można skorzystać z obrzędu, udostępnionego już na internetowej stronie archidiecezji Krakowskiej lub można zabrać tekst z przedsionka kościoła.

Uczestniczmy we Mszy św. wielkanocnej za pośrednictwem mediów. W południe przyjmijmy papieskie błogosławieństwo Urbi et Orbi („Miastu i Światu”).

            W Wielką Niedzielę: Msze św. jak w niedzielę z dodatkową Mszą św. o godz. 1400.

            Poniedziałek Wielkanocny: Msze św. jak w niedzielę z dodatkową Mszą św. o godz. 1400. Na Mszy św. godz.. 1100,1400 udzielanie sakramentu chrztu. Tradycyjnie tego dnia w naszych kościołach wspieramy modlitwą i ofiarą Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

W tygodniu jest otwarty przedsionek kościoła, umożliwiając tym samym skorzystanie z indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Słowa wdzięczności „Bóg Zapłać” kieruje do tych parafian, którzy w minionym tygodniu odpowiedzieli na prośbę o dodatkowe ofiary na utrzymanie kościoła w tym trudnym czasie.

            Rodzina Bartoszewicz

Serdecznie dziękujemy rodzinom osiedla: Roztoki II, Gronik za poświęcenie czasu naszej świątyni oraz za ofiarę 140 zł. przeznaczoną na potrzeby kościoła. Msza św. o zdrowie i bł. Boże dla rodzin z osiedla Roztoki II, Gronik będzie odprawiona 7 kwietnia o godz. 700. W Wielką sobotę po liturgii wieczornej o poświęcenie czasu naszej świątyni, prosimy rodziny osiedla: Siwcówka, Groń, Bogunie.

W tym czasie Wielkiego Tygodnia staramy się pamiętać o potrzebujących. Służy temu skarbona Caritas w przedsionku kościoła. Caritas rozprowadza też baranki wielkanocne na stół świąteczny. Ofiara za nie jest przeznaczona dla potrzebujących. Baranki oraz prasa katolicka jest wystawiona w przedsionku kościoła.

Módlcie się indywidualnie, podejmujcie post w intencji, aby Bóg pozwolił opanować groźną epidemię i nie pozbawił nas dostępu do sakramentów. Prosimy także, troszczcie się o sąsiadów, szczególnie osoby starsze, chore i samotne

Wszystkim, życzymy, abyście oczyma wiary patrzyli na wszystko to co się wokół nas dzieje. A za wstawiennictwem świętych: Anny, O. Pio, św. Jana Pawła II, naszych świętych patronów z chrztu i bierzmowania powierzamy siebie i tych, których kochamy Bożej Opatrzności

W tym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku śp. Zmarłego Mariusza Pietrusa. Polećmy go miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie……

           

 

 PIERWSZA KOMUNIA ŚW I BIERZMOWANIE

  

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii św. i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

            Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.

            Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt. „Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny" – broszura dla rodziców.

            Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących  spotkania dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości – materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i platform społecznościowych.

                                                                                                                                                                  Ks. Andrzej Kielian

Katedra Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII

 

1./2. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

***

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

 


09-02-2019, godz. 14:22

Nowa strona (12)

Więcej →

27-12-2014, godz. 22:03

Grupa Modlitewna Ojca Pio

Więcej →

06-04-2013, godz. 22:07

KRUCJATA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Z RÓŻAŃCEM W RĘKU NA DOBRE I NA ZŁE  

Więcej →
Strona 1 z 1  1