Historia parafi

Historia parafi

 /na podstawie artykułu "Dzieje parafii św. Anny w Stryszawie" zamieszczonego w książce "Beskidzka katedra Prymasa Tysiąclecia" autorstwa ks. Andrzeja Walczaka/

Pierwsze wzmianki o potrzebie budowy kościoła w Stryszawie pojawiają się po roku 1772 r. Cesarz austriacki Józef II miał w tym interes, aby w każdej większej miejscowości powstały parafie mające służyć wychowywaniu obywateli w posłuszeństwie i uległości zaborcy. Te dążenia nie miały nic wspólnego z aktywnością Kościoła i jego Hierarchii.
 
Proboszcz parafii suskiej przewidując powstanie samodzielnej parafii w Stryszawie zaprowadził w roku 1787 r. oddzielne księgi metrykalne dla tej wioski.
 
Pod koniec XIX wieku zorganizowała się w Stryszawie pod przewodnictwem Michała Trzop z Roztok grupa inicjatywna zamierzając zakończyć bierne oczekiwanie na budowę kościoła. Owocem podjętych działań oraz współpracy z Proboszczem suskim oraz Władysławem Branickim, właścicielem dóbr suskich, postanowiono najpierw wybudować kaplicę cmentarną dla odprawiania ceremonii pogrzebowych a potem dopiero dopracować plany i zgromadzić niezbędne środki do budowy okazałej świątyni, która spełniałaby potrzeby całej wioski. Ostatecznie przystąpiono do budowy wiosną 1892 r. od razu kościoła, który miał spełniać wszystkie funkcje w parafii. Wielką pomoc w trudzie budowy okazała hrabina Anna Branicka, córka Władysława Branickiego. Jako wyraz wdzięczności imię jej patronki wybrano na Patronkę świątyni i parafii.
 
Budowę w stanie surowym zakończono w 1894 r. Tego samego roku Michał Trzop udał się do Szczyrzyca i tam w opactwie cysterskim zakupił organy Tomasza Falla.  Przez dwa lata posługę duszpasterską pełnili księża dojeżdżający z Suchej. W tym czasie kościół staraniem tegoż Michała Trzopa systematycznie był doposażony w niezbędne sprzęty, naczynia liturgiczne, księgi, ornaty, chorągwie, sztandary. W tym też czasie w kościele pojawiły się trzy neogotyckie ołtarze wykonane przez rzeźbiarza Jarząbka z Kęt. Pojawiła się ambona i chór z organami. 28.VIII 1897 r. biskup Jan Puzyna przy okazji podróży do Krzeszowa, aby wizytować tamtejszą parafię, został  zatrzymany przez uroczystą delegację składającą się z większości parafian na terenie Dolnej Stryszawy i przedłożono prośbę o ustanowienie niezależnej parafii w Stryszawie i posłanie oddzielnego duszpasterza. Jeszcze tego samego roku na Boże Narodzenie pojawił się ks. Franciszek Liptak rodem z Białki Tatrzańskiej, mianowany przez Biskupa pierwszym proboszczem Stryszawy.
 
W dniach 3-5.IX 1897 r. biskup krakowski Jan Puzyna dokonał konsekracji świątyni.