Śladami Kunegundy Siwiec

Śladami Kunegundy Siwiec

Kunegunda Siwiec, nazywana Kundusią, to świecka karmelitanka ze wspólnoty wadowickiej, która zmarła w opinii świętości w 1955 r.

Służebnica Boża Kunegunda Siwiec urodziła się 28 maja 1876 r. w Stryszawie (koło Suchej Beskidzkiej) w bardzo pobożnej rodzinie Jana i Wiktorii Siwiec. Była dziesiątym z jedenaściorga ich dzieci. W domu rodzinnym otrzymała chrześcijańskie wychowanie i wyrosła na żywą, wesołą, ładną i religijną dziewczynę.

W dwudziestym pierwszym roku życia w nowo- powstałej parafii p.w. św. Anny w Stryszawie pod wpływem nauk misyjnych o. Bernarda Łubieńskiego, redemptorysty, obecnie Sługi Bożego, Kundusia doznała głębokiego nawrócenia. Zmieniła swoje plany życiowe i oddała się na wyłączną służbę Bogu.

Około 1902 r. skończyła kurs katechezy dla ludowych katechetek. Od tej pory pomagała dzieciom, młodzieży i dorosłym przygotować się do sakramentów świętych i przybliżyć się do Boga. Sprzedawszy część ze swojej ziemi, pomagała w studiach Józefowi Czerneckiemu, który wstąpił do seminarium i w 1922 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W wieku dwudziestu lat złożyła za zgodą spowiednika prywatny ślub czystości i w 1923 r. wstąpiła do Trzeciego (dziś Świeckiego) Zakonu Karmelitów Bosych, przyjmując imię Teresa od Dzieciątka Jezus.

Od 1942 r. ks. Bronisław Bartkowski, kapelan sióstr zmartwychwstanek i kierownik duchowy Kundusi, rozpoczął notowanie jej Nadprzyrodzonych oświeceń, tj. rozmów, jakie prowadziła z Panem Jezusem, z Matką Bożą i ze świętymi.

Jesienią 1948 r. Kunegunda została dotknięta nieuleczalną chorobą gruźlicy kości i do śmierci pozostawała w łóżku. Zmarła w opinii świętości 27 czerwca 1955 r. we wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sławę jej świętości szerzy przede wszystkim Świecki Zakon Karmelitański oraz powołane w tym celu Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC

Miłosierny Boże, który masz staranie o każde, nawet najmniejsze stworzenie, a szczególnie dbasz o dusze oddane Tobie, bądź uwielbiony za pokorną miłość apostolską, jaką wzbudziłeś w Twojej służebnicy Kunegundzie. Spraw, aby przykład jej gorliwości o zbawienie ludzi pociągnął wielu do budowania wspólnoty Kościoła swoim codziennym wysiłkiem, cierpieniem i modlitwą. Przez wstawiennictwo Twojej służebnicy Kunegundy, udziel mi łaski, o którą pokornie proszę, a ją sarną obdarz chwałą ołtarzy. Przez Chiystusa Pana naszego.

amprimatiu; kard. Stanisław Dziwisz, 3 VI 2009, nr 1522)

MODLITWA O WYNIESIENIE NA OŁTARZE SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC

Panie Jezu Chryste, Twoja służebnica Kuncgunda poznała, że jesteś Bogiem pokoju i że pokój Twój jest darem, którego ma strzec z pokorą i męstwem. Udziel ini przez jej wstawiennictwo łaski do zdobywania cnót pokory i męstwa, abym mógł (mogła) doznawać w głębi serca prawdziwego pokoju nawet pośród wielu zajęć i przeciwności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Imprimatur, kard. Stanisław Dziwisz, 3 VI 2009, nr 1522)

Serdecznie zapraszamy na co miesięczne nabożeństwo wieczorne odprawiane w czwarty piątek miesiąca w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożej Kunegundy Siwiec. Po mszy św. jest chwila adoracji przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i następnie nawiedzenie grobu Kundusi.

 

INTENCJE MODLITW

Przez przyczynę sługi Bożej Kunegundy Siwiec módlmy się:

1. w intencji niespełna dwu letniego Franusia z Krynicy - o powrót do zdrowia.

2. w intencji rodzin naszej parafii w Stryszawie o zgodę i miłość oraz żywą wiarę. 

3. o zdowie dla maleńskiej Lenki.

4. o powrót do zdrowia z poważnej choroby i operacji dla Mateusza.

5. o nawrócenie przez Kundusię Siwiec dla Leona i jego 13 letniego syna Sebastiana, którego mama zmarła a dziecko ma pretensje do Boga. O nawrócenie Bolesława, Konstantego, Magdaleny, Zbyszka, Wojtka, Tomka, Marka.

7. o wzajemny szacunek, zgodę, jedność, pokorę w pewnej rodzinie.

 

MODLITWA
Miłosierny Boże, który masz staranie o każde, nawet najmniejsze stworzenie, a szczególnie dbasz o dusze oddane Tobie, bądź uwielbiony za pokorną miłość apostolską, jaką wzbudziłeś w Twojej służebnicy Kunegundzie. Spraw, aby przykład jej gorliwości o zbawienie ludzi pociągnął wielu do budowania wspólnoty Kościoła swoim codziennym wysiłkiem, cierpieniem i modlitwą. Przez wstawiennictwo Twojej służebnicy Kunegundy, udziel nam łaski (….), o którą pokornie prosimy, a Twoją służebnicę Kunegundę obdarz chwałą ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nas, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...


(Imprimatur, kard. Stanisław Dziwisz, 3 VI 2009, nr 1522)