Intencje Mszy Świętej

Intencje Mszy Świętej

INTENCJE MSZALNE

2 X – 8 X 2023 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK  2 X  2023

 

     700  + Heleny Bachorczyk w 11 r. śm.

   1700  + Julianny Krzeszowiak w 10 m po śm.

 

WTOREK  3 X  2023

 

     700  + Krystyny i Bolesława Kapała.

   1700  + Andrzeja Bania.

 

ŚRODA  4 X  2023

    

     700  + Franciszka Świerkosz w 1 r. śm.

     700  + Józefy Leśniak w 1 m po śm.    

   1700   + Anny i Józefa Pietrusa.

   1700  + Albiny Rusin w 4 m po śm.

 

CZWARTEK  5 X  2023   

 

     700  Za zmarłych z rodziny Surzyn i Pniaczek.

     700  + Stefanii i Franciszka w r. śm.

   1700  + Teresy Pietrusa.

   1700  + Janusza Zener w 3 m po śm.  

 

PIĄTEK  6 X  2023

 

     700  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń Róży Kazimiery Kowaliczek.

   1700   Za wypominanych.

   1700  + Krystyny Pietrusa w 2 m po śm.     

 

SOBOTA  7 X  2023   

 

     700  Za zmarłe członkinie z Róży Kazimiery Kowaliczek.

     700  + Kazimierza Kubieniec w 3 m po śm.

   1700  + Franciszka Pochopień, Leony żony.

 

NIEDZIELA 8 X  2023

 

     730  Za zmarłe członkinie Róży św. Teresy.           

     915  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń Róży Józefy Pochopień.

  1100   Za parafian.

  1530    O zdrowie i bł. Boże dla członkiń Róży Teresy Wala i ich rodzin.


 

 


Strona 1 z 0  »